Historie knihovny

V Mikulově vznikla knihovna roku 1921. Sídlila na Sonnefelsgasse č.p. 6, tedy v dnešním hotelu Réva. Kromě půjčovny knih zde fungovala i čítarna novin a časopisů s tituly jako "Bohemia", "Reichspost" či "Arbeiterzeitung".
Knihovna byla otevřena pro veřejnost vždy v pondělí, v úterý a ve středu od 17,00 do 19,00 a v sobotu od 18,00 do 20,00. Zbylé dny bylo zavřeno.
V domě na Sonnenfelsgasse byla městská knihovna, soustřeďující samozřejmě jen knihy německé, po celou dobu první československé republiky i v letech 1938-1945, kdy byl Mikulov součástí říšské župy Niederdonau. S odchodem německého obyvatelstva vzala německá městská knihovna za své.

Nová městská knihovna, sloužící potřebám nově přistěhovaných obyvatel z moravského a českého vnitrozemí, byla otevřena již v roce 1946 na Vídeňské ulici. Tyto prostory však byly nevyhovující, takže již 16. listopadu 1947 byla na ulici Gen. Svobody, dnešní ulici Svobody, otevřena knihovna nová.

Ani zde nezůstala Městská lidová knihovna natrvalo a po několika letech se znovu stěhovala. Novým působištěm se na několik desetiletí stala nově opravená budova někdejšího Okresního hejtmanství na Náměstí č.p. 28. Spolu s knihovnou v tomto domě sídlil i městský archiv, okresní a městské muzeum a především Základní hudební škola. Na náměstí knihovna fungovala nepřetržitě do roku 1971, kdy začalo období několikerého stěhování.

Po roce 1971 našla Městská lidová knihovna útočiště ve svém staronovém sídle na České ulici (dnešní hotel Réva). V této době knihovna měla své pobočky v Klentnici a Bavorech a celkem se starala v roce 1985 o 25.000 svazků a představovala tak třetí největší knihovnu v okrese, hned po břeclavské a hustopečské. Do konce desetiletí tento počet stoupl na 32.000 svazků, čímž mikulovská Městská lidová knihovna předstihla i knihovnu v Hustopečích. Na konci 80. let knihovnu na České ulici navštěvovalo 1780 čtenářů.

Po roce 1989 nastaly rozsáhlé změny i v oblasti knihovnictví, osamostatnily se obce Bavory a Klentnice, které si počínaje rokem 1991 zřídily své vlastní knihovny, do nichž byla předána z Mikulova i část knihovního fondu. Vlivem změněných možností trávení volného času pak zásadním způsobem klesl počet čtenářů Městské knihovny z necelých 1400 v roce 1990 na pouhých 513 o rok později. Bavory a Klentnice přitom „odebraly“ pouze 132 čtenářů.

V domě na České ulici knihovna sídlila do počátku 90. let, kdy musela být pro havarijní stav budovy vystěhována. Nové provizorní prostory Městská knihovna obsadila na několik málo let na Náměstí v domě č.p. 32. Do svého současného útočiště na Brněnské ulici č.p. 15 se Městská knihovna přestěhovala v roce 1994 po výstavbě nové budovy na místě staršího domu. Autorem architektonického řešení byl městský architekt Štěpán Děnge, rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši tří miliónů korun. Slavnostně otevřena byla nová knihovna za účasti hlavních představitelů města 22. července 1994. V přízemí této budovy se nachází dospělé oddělení a čítárna, o patro výše dětské oddělení s přístupem na internet a kancelář pracovníků.

Knihovna příležitostně spolupracuje na akcích či besedách se ZŠ Valtická, ZŠ Hraničářů, MŠ Mikulov, G-centrem, organizací Srdce v Domě a Biliculem.