Téma pro rok 2018 - Moje město-moje obec-můj kraj za 100 let

Projekt financován Jihomoravským krajem.

více na www.jiznimoravacte.cz

Reportáž o projektu 2018

www.facebook.com/jiznimoravacte/videos/542013926215150/UzpfSTcyNzc0MTE0MDU3NzQ3MzoxOTczODAzNjQyNjM3ODc3/

Jižní Morava čte aneb Mýty a legendy mého kraje - 2017

Slavnostní ocení a vernisáž

Soutěže se zúčastnilo 20 žáků základních škol a gymnázií, všichni účastníci měli 10-11 let. V první kategorii 6-9 let nebyla dodaná žádná práce. MěK Mikulov rozšířila projekt MěK Břeclav a MZK Brno, finančně podporovaný Jihomoravským krajem o kategorii MŠ, což se setkalo s velkým ohlasem a díky pracím MŠ jsme mohli uspořádat výstavu, na kterou je možné se podívat do konce roku. Hodnotící komise se jednoznačně neshodla  na výsledku a ani jsme nechtěli určovat místa v pořadí, protože pohled na texty i výtvarné umění je velmi subjektivní a  individuální. Odměnu dostaly všichni, ti, kteří se zúčastnili slavnostního vyhodnocení měli možnost si ji vybrat. Ostatním byla poslaná. Autorského předčítání se s velkým úspěchem ujala Rozálie Pirščová se svou Legendou o Turoldu a dramatickým přednesem nás Anežka Čechová seznámila s historií pokladu v podzemí. Ocenili jsme nápaditost Marka Krejčiříka, který vytvořil vtipný komiks, Michala Macháčka, který napsal pověst o vzniku vesnice Dobré Pole, Anička Švecová nás seznámila se svou interpretací vzniku názvu Kočičí skála, Jana Tichá nám představila pověst o pokladu v Tančící hoře. Zvláštní ocenění dostali žáci 7. třídy ze základní školy v Březí, kteří pod vedením paní učitelky Jany Tiché napsali nejen poutavé příběhy, ale i výtvarně svá literární díla zpracovali.

Práce dětí z mateřských  škol Sluníčko, Habánská a Pavlov a Horní Věstonice byly oceněny ve speciální kategorii a je vidět, že paní učitelky vedou své svěřence nejen k tradičnímu vyprávění, ale děti znají místa, kde se vyskytují čarodějnice, čerti, draci, v co se proměňuje vodník a znají historii nebo spíše legendy svého kraje.

Slavnostního ocenění prací se ujal ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček a ředitelka knihovny Ilona Salajková.

 

Ostatní práce ke zhlédnutí a přečtení v  Literární galerii do konce roku 2016.