Cecilie Marková

15.09.2014 16:36

Cecilie Marková

kreslířka a malířka, inspirovaná spiritismem a vírou v neviditelný duchovní svět, s jehož bytostmi a silami prostřednictvím výtvarné tvorby ´udržovala kontakt´. Tak lze ve zkratce představit Cecilii Markovou, která patří i ve světě k oceňovaným českým autorkám zahrnovaných do okruhu medijních tvůrců a umění art brut. Městská knihovna Mikulov pořádá unikátní výstavu jejího díla, jež zahrne práce ze 40. – 90. let 20. století.  Díla jsou zapůjčena ze soukromých sbírek a jsou průřezem její tvorby.

Zcela zásadní roli pro tvorbu kyjovské rodačky Cecilie Markové (1911 – 1998) sehrál její muž. Právě on ji totiž přivedl mezi spiritisty, kde při setkávání s neviditelnými silami a bytostmi zažívala, jak sama vzpomínala, „zvláštní svrbění, jež se měnilo v brnění rukou a v neklid“. Tyto reakce na spiritistické seance vyústily v první výtvarné práce z roku 1938. Po ovdovění v roce 1940 až do smrti pak pro Markovou byly kresby a malby plné imaginativních květenství, labyrintů, astrálních krajin či kosmických erupcí prostředkem komunikace s nepřítomnou blízkou bytostí a podstatnou součástí jejího života.

Kreslila nejprve tužkou, později začala své květy a květinové ornamenty doplňovat barevnými pastelkami. Zneklidňující labyrinty, svalovitá květenství jsou naléhavě konkrétní, avšak významově nejednoznačné. O své tvorbě napsala: „přitahují mně světy, kde nejsou reálné tvary.“ Od 60. let rovněž malovala medijní portréty, astrální krajiny, kosmické erupce. Volný malířský rukopis tu vyvažuje přesnost a vázanost kreseb. Rozvíjela svou tvorbu zcela autonomně a během svého života vytvořila značné množství imaginativních děl, z nichž většinu rozdala. Poprvé vystavovala v roce 1950 v Kyjově na výstavě lidové tvořivosti. Od té doby byla její neobyčejně působivá díla představena na celé řadě samostatných i společných výstav u nás i v zahraničí (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Litoměřice, Bratislava, Gdaňsk, Řím, Helsinky, Mainz, Amsterdam). Její tvorbu vlastní Collection de l´art brut Lausanne ve Švýcarsku, Slovenská národní galerie v Bratislavě, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Městské muzeum Nová Paka, Národopisné muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc. Ostravská televize natočila v roce 1971 krátký film k autorčiným šedesátinám, v roce 1995 vznikl v Poetické galerii Praha dokument s názvem Jiné světy Cecilie Markové. V únoru 2008 byla zahájena její samostatná výstava s názvem „Podobenství duší“ v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (kurátor Arsén Pohribný) a později její tvorba zařazena Alenou Nádvorníkovou do výstavy České art brut v chebské galerii a Muzeu umění Olomouc.

„Cecilie Marková pevně věřila, že se během kresebného rituálu ocitala v nadpozemských končinách a tedy v blízkosti svého milovaného muže. Uvědomovala si vlastní magické schopnosti dohodnout se s energiemi jiného světa a dokonce snila o tom, že lze udobřit nevypočitatelný osud,“ řekl historik umění Arsén Pohribný, který se s autorkou osobně setkával, zasloužil se o vystavování jejího díla a po emigraci do Itálie také o zařazení do mezinárodního kontextu.

Dnes jsou díla Cecilie Markové rozptýlená po celé republice i po Evropě. Své obrazy totiž většinou obdivovatelům a sběratelům rozdávala.

Jedinečná sbírka obrazů  Cecilie Markové v Literární galerii Městské knihovny Mikulov je průřezem do tvorby jedinečné autorky. Úvodní slovo pronese Antonín Salajka, který byl dlouholetým přítelem a kurátorem jejích výstav.