Česká televize

11.08.2015 10:39

Prezentace projektu Kniha do vlaku v České televizi

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/415236100071076/?video&index=415678#video

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/415236100071076/?video&index=415665#video