Program Týdne knihoven 2013

09.09.2013 14:20

září – zahájení kurzu Počítače se nemusíme bát – pro seniory a ženy na mateřské dovolené
30. září, 17,00 hod. -  vernisáž výstavy Zdeny Měřičkové a veřejné čtení „povídaček“  Františka Proroka
2. října, 16,00 hod.– Pohádkové hraní – představení tematických kufříků, animační program pro nejmenší, akce pro rodiče na mateřské dovolené a jejich ratolesti
od  2. října – 20. října – Jak vypráví obrázky – animovaný, interaktivní pořad k 90. výročí Heleny Zmatlíkové - pro žáky nižšího stupně ZŠ a mateřských škol a  speciálních zařízení pro handicapované
4. října – Písmo jako prostředek (dorozumívání, sdělování informací, pocitů a obav) – workshop pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií