Zpráva o činnosti

25.04.2016 18:10

Zpráva o činnosti

Městská knihovna Mikulov

 2015

Knihovna v Mikulově je velmi dynamickou institucí, která se rozvíjí ve všech směrech. Počet čtenářů vzrostl o více než 60 osob, počet návštěvníků téměř o 3000. Věnujeme péči všem generačním strukturám a sociálním vrstvám.

Pro seniory každoročně připravujeme kurz práce na počítači pro začátečníky a pokročilé, v letošním roce jsme zahájili Virtuální univerzitu 3. věku, které se zúčastňuje 15 seniorů. Pro matky na mateřské dovolené je k dispozici Family Point, kde si mohou děti hrát i vzdělávat se zároveň, uspořádali jsme besedu, čtení, autorské čtení. Rodiče s dětmi rádi využívají tento prostor pro komunikaci, řešení problémů nebo jen pro sdílení. Bezpečný prostor vyhovuje především dětem, které mají k dispozici mnoho hraček, edukativních prvků a knih.

Pro děti a mládež jsme s úspěchem realizovali Knihovnické lekce, program Vodníci a Hastrmani a Džungle v knihovně – výchovně-vzdělávací lekce, autorské čtení Jana Opatřila a komiksové workshopy s Danielem Vydrou. Široká veřejnost si velmi oblíbila cestovatelské besedy, Filmový klub a Dámský klub, velmi vysoká účast byla na výstavách – Karel Provázek, Bára Kurdíková, Zdeněk Veselský a vánoční a velikonoční výstava.

Spolupracujeme s Úřadem práce, který organizuje kurzy pro nezaměstnané v oblasti osobní diagnostiky, práce na počítači, podpora při hledání zaměstnání aj. Knihovnu navštěvují hendikepování z domova pro dospělé mentálně postižené v Klentnici, ze stacionáře Biliculum Mikulov, děti z dětského domova a základní školy pro žáky se specifickými poruchami. Pro připravujeme speciální programy a aktivity odpovídající postižení. Dále spolupracujeme s organizací Celoživotní vzdělávání.

Děti i dospělí se hojně zúčastňovali výtvarných a rukodělných dílniček. Již tradičně pořádáme Valentýnskou, Velikonoční, Svatomartinskou dílnu a cyklus vánočních dílen. U dívek byla oblíbená tzv. Šperkařská dílna. V rámci těchto dílen provádíme také nabídku odborné literatury, která se váže na dané téma, udržujeme tradice (malování kraslic, draní peří, psaní husím brkem, tvorba ozdob tradiční technikou) a čteme ukázky z beletrie. Často se stává, že lidé, kteří přijdou do knihovny jen na tvoření, se vzápětí zaregistrují, protože získají informace o fondu knihovny.

Nejvýznamnějším počinem v rámci autorského čtení byla beseda s Vlastimilem Vondruškou, nejoblíbenějším autorem naší knihovny. Také básník a herec Svatopluk Říčánek uchvátil mnohé návštěvníky. S dobrým ohlasem se setkal také poslechový večer Kaleidoskop Jana Rejžka.

V letních měsících jsme pořádali divadelní tábor, o nějž se zajímala i Česká televize. Závěrečné vystoupení se konalo v Městském kině a děti byly odměněny velkým aplausem. Vystupovaly i v rámci amatérských divadel v Brně. Významnou akcí se stala Čtenářská slavnost pro prvňáčky, kdy knihovnu navštívily děti s rodiči a byly pasovány na čtenáře, obdržely knihu z projektu Kniha pro prvňáčka.

Do června fungoval již druhým rokem English Club, ale vzhledem k odcestování lektora se v září na činnost nenavázalo. Do konce srpna se zde scházely děti zabývající se japonskou deskovou hrou GO, fungoval Mikulovský Go klub, ale lektorka také přestala ze studijních důvodů tento klub organizovat.

Nejvýznamnějším počinem roku bylo zřízení knihovničky na vlakovém nádraží, kde jsou knihy volně k dispozici. Projekt Kniha do vlaku zaujal nejen veřejnost, ale i média. Ředitelka knihovny prezentovala projekt Kniha do vlaku na ředitelství Českých drah, na konferenci SDRUK v Olomouci, v České televizi v programu Dobré ráno a v Národní technické knihovně Praha. Projekt se rozšiřuje po celé ČR většinou s velmi příznivými ohlasy. Díky tomu MěK Mikulov získala ocenění od Ministerstva kultury za počin roku 2015.

Knihovna se zapojila do projektu Noc s Andersenem, kdy spolupracovala s organizací Tajemné sklepení, do projektu Česká knihovna ve spolupráci s MZK Brno a Kniha pro prvňáčka. Knihovna získala dotaci z Jihomoravského kraje, která však z organizačních důvodů musela být vrácena.

Pracovnice knihovny se pravidelně zúčastňují vzdělávacích programů, kurzů a aktivit pro knihovníky. V letošním roce proběhla revize knih. Pravidelně o činnosti informujeme v Mikulovském zpravodaji, 5+2, Mladá fronta, Břeclavský deník, Český rozhlas, jihomoravské stanice rozhlasu, přispíváme do odborného časopisu DUHA, Rodiče a především píšeme na Novinky.cz, nejčtenější informační portál.

Vzhledem k tomu, že je prostor knihovny velmi stísněný, podali jsme návrh na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice pro účely knihovny a galerie. Vzhledem k vysokému rozpočtu na přebudování hledá město Mikulov zdroje financování, Rada města zadala úkol k vypracování studie. Snad bude mít v dalším roce mikulovská knihovna důstojnější prostor pro rozvoj své činnosti.

Vypracovala:

Mgr. Ilona Salajková

ředitelka MěK Mikulov

 

V Mikulově 12. 1. 2016

 

Přílohy:

  • odkazy Zprávy z internetu
  • fotodokumentace z akcí

Zprávy z internetu

https://zpravodajmikulov.cz/aktuality/kultura/2972-svatomartinsky-mikulov

https://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/nadrazni-knihovna-zprijemni-lidem-cestovani-20140927.html

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/breclav/3453-27388-cestu-vlakem-si-mikulovsti-mohou-zprijemnit-knihou-pujcenou-ve-verejne-knihovnicce.html

https://www.tydenik-breclavsko.cz/mikulov-se-zapoji-do-sbirky-hracek-pro-africke-deti/

data.5plus2.cz/5p2pdf/2014/10-10/20141010DMF000_PETPLUSDVA_MF-BRECLAV.pdf

www.bezpecnyinternet.cz

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/breclav/3453-25254-andel-z-burundi-maggy-barankitse-prileti-do-mikulova.html

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/breclav/3453-22735-v-mikulove-oteviraji-english-club-.html

https://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/neformalni-lekce-anglictiny-povede-duo-anglican-a-cech-20140212.html

https://breclavsky.denik.cz/kultura_region/ctenare-v-knihovnach-tahne-eroticky-roman-a-severan-nesbo-20140212.html

https://breclavsky.denik.cz/kultura_region/knihovny-pripravily-na-brezen-bohaty-program-.html

https://breclavsky.denik.cz/kultura_region/mikulovska-knihovna-hodne-cist-se-ted-vyplatilo-20130408.html

https://breclavsky.denik.cz/kultura_region/ctenare-v-knihovnach-tahne-eroticky-roman-a-severan-nesbo-20140212.html

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/breclav/3445-13079-tajemne-povesti-pod-palavou-priblizi-znama-mista-a-jejich-prastare-pribehy.html

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/breclav/3453-14298-filmove-povesti-z-mikulovska-maji-za-sebou-slavnostni-krest-a-miri-za-divaky.html

https://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/dobro-bus-zastavil-take-v-mikulove20110909.html