Městská knihovna Mikulov

profesionální knihovna

dynamicky se rozvíjející

otevřená všem bez rozdílu věku, vzdělání, postavení a finančního zajištění

prostor pro rodiny i komunity

otevřená pro klubovou činnost

3 zaměstnankyně, které vždy rády poradí, pomohou, doporučí

pracujeme v programu Clavius

projekt Family Point

Ze statistiky za rok 2015

cca 20 000 svazků

počet čtenářů - 781

počet výpůjček  - 28 769

počet vyřízených rezervací  - 641

počet akcí - 195

počet návštěvníků kulturních akcí - 2 819

počet návštěvníků vzdělávacích akcí - 2 604

Významná ocenění

2015 - Knihovna roku 2015 - za projekt Kniha do vlaku - Ministerstvo kultury, Praha

2014 - Ocenění profesionální knihoveny za nadstandartní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a podporu kulturního a společenského života - MZK Brno