Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma, po zaplacení čtenářského poplatku
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - dospělí 100 Kč
Registrační poplatek - důchodci, studenti a děti do 15 let 50 Kč
Vystavení čtenářského průkazu při ztrátě 20 Kč
Sankční poplatky
1 - upomínka - nedodržení výpůjční lhůty, déle než  1 měsíc - neposíláme dopisem, pouze e-mail 5 Kč
2. upomínka - déle než 2 měsíce
neposíláme dopisem, pouze e-mail
15 Kč
3. upomínka - déle než 3 měsíce 30 Kč
4. upomínka - déle než 4 měsíce 50 Kč
Není-li kniha vrácena do 6 měsíců od uplynutí lhůty pro vrácení 50 Kč za každý další měsíc, 50 Kč za každou písemnou upomínku
Novinky - zapůjčeny na dobu max. 14 dnů  
1. upomínka - nad 14 dnů do 28 dnů 5 Kč
2. upomínka - déle než 28 dnů do 42 dnů 15 Kč
3. upomínka - nad 42 dnů 30 Kč
Není li kniha vrácena do 60 dnů 15 Kč za každých dalších 14 dnů
Písemné zaslání upomínky 50 Kč
Každá další písemná výzva           
Neposíláme 1. a 2. upomínku
100 Kč
Ztráta nebo poškození knihy cena + 100 % ceny + 40 Kč nebo náhrada stejným titulem+40 Kč
Ztráta časopisu cena časopisu nebo nový výtisk + 20 Kč
Poškození čárového kódu, nový kód, obal 20 Kč
Poplatek za meziknihovní výpůjční službu (MVS)
Úhrada poštovného 70 Kč při objednání knihy
 
Tisk a kopírování                                                                                           černo-bílý                               barevný                                                                                                   
A4 jednostranně / oboustranně 3 Kč / 5 Kč                             
A3 jednostranně / oboustranně
9 Kč/ 11 Kč
 

Skenování - 1 strana                                                          4 Kč

Odeslání e-mailem, uložení na médiu                               10 Kč

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.

Schváleno Radou města Mikulov den 3.11.2015

Účinnost od 9. listopadu 2015