Pravidla půjčování a používání čteček elektronických knih
(e-book Kindle)

 1. Čtečky elektronických knih (dále "čtečky") jsou určeny k absenčnímu i prezenčnímu půjčování.
 2. Knihovna vyžaduje za absenční výpůjčku čtečky složení vratné kauce
 3. 1000 Kč, která se vrací po návratu čtečky a při dodržení pravidel používání čteček elektronických knih.
 4. Čtečky si mohou absenčně půjčovat pouze registrovaní uživatelé od 16 let, kteří jsou v knihovně zaregistrováni minimálně 1 rok a nemají vůči knihovně závazky.
 5. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 14 kalendářních dní.
 6. Poplatek z prodlení činí 5 Kč za 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty.
 7. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Čtenář není oprávněn elektronické knihy ze čtečky mazat ani přidávat. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.
 8. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (nabíječky s USB kabelem, obalu, příručky), nabitá. Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství, nabitou a s vymazanými poznámkami.
 9. Před zapůjčením a při vracení je zkontrolována funkčnost čtečky.
 10. Výpůjčky se realizují na základě smlouvy mezi čtenářem a MěK Mikulov, kde jsou stanoveny veškeré podmínky.
 11. Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky, je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.
 12. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je uživatel povinen zaplatit opravu, popř. dokoupit chybějící komponenty, přičemž jistina bude započtena proti vzniklé škodě.
 13. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že ji nebude možné dále používat nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu včetně příslušenství.

V Mikulově 15. 5. 2013
Mgr. Ilona Salajková
vedoucí MěK Mikulov