Programy pro školy

Programy jsou určené pro ZŠ a MŠ, probíhat budou vždy ve čtvrtek na základě objednávky, od 10,00 hod. do 10,45 hod. nebo dle domluvy.

1. Kousíček z pohádek a básniček

Špalíček veršů a pohádek
František Hrubín a Jiří Trnka

 

Určeno: MŠ, 1. st. ZŠ

Anotace: Interaktivní program pro děti, seznámí se s knihou F. Hrubína Špalíček a ilustracemi Jiřího Trnky. Děti se  naučí jednu z říkanek, zkusí domalovat či namalovat obrázek.

Naučí se rozeznávat obrázky ilustrátora Jiřího Trnky, rozdíl mezi pohádkou a básničkou.

Cíl: naučit děti básničku od F. Hrubína, poznat ilustraci J. Trnky, seznámit s díly těchto autorů, zafixovat si pojem  ilustrátor, podnítit zájem o četbu.

 

2. Poprvé a pak celý život

Určeno: pro všechny věkové kategorie, modifikujeme dle věku
 

Anotace: Výchovně-vzdělávací pořad pro školní skupiny, děti se naučí orientovat v knihovně, dozví se, co udělat pro to, aby si knihy mohly půjčit, jaké knihy a periodika, k čemu slouží Katalog, jaké jiné služby knihovna nabízí.

Cíl: orientace v knihovně, knihovnických službách, práce s Katalogem, systém půjčování, podnítit zájem o četbu.

3. Záhadná ztráta

Klub záhad

Thomas  Brezina
Určeno: 4. a 5. roč. ZŠ

Anotace: Pátrání po záhadné ztrátě v knihovně. Interaktivní program, děti pátrají na základě indicií po zmizelém svazku, vyplňují rébusy, nalézají odpovědi.

Cíl: Práce s knihou, práce ve skupině, úryvky z knihy T. Breziny, podnítit zájem o četbu.

4. Neobyčejná

Knihy Zuzany Franckové
 

Určeno: dívky 10 – 14 let

Anotace: Seznámení s literaturou pro dívky, ukázky z knihy, beseda o současných problémech dívek – lásky, nezdary, poruchy stravování, jak může kniha pomoci odpovědět na problémy dospívající mládeže, kvíz.

Cíl: Seznámení s tvorbou Z. Franckové, na základě ukázek podnítit u dívek  zájem o četbu, o  literaturu.

5. Tajemství pověstí

Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertelu

Ilona Salajková

Určeno: pro MŠ, 1. st. ZŠ

Anotace: Interaktivní program pro děti, které pátrají po záhadných bytostech z pověstí, práce ve skupinách , práce s knihou, plnění úkolů, kvíz.

Cíl: Seznámení se s knihou pověstí, místními strašidly, práce ve skupinách, porozumění textu, vysvětlení pojmu pověsti, proč a na jakém základě vznikaly, podnítit zájem o místní literaturu a tradice.

 

Programy jsou motivační, nenahrazují výuku, jsou zdarma, provádí je zkušení lektoři.
Nabídku programů budeme nadále rozšiřovat, uvítáme jakékoliv návrhy a připomínky.
Sledujte www.mikulov.knihovna.cz, nebo nám napište knihovna@mikulov.cz, či zatelefonujte na číslo 519 510 025.

Na vaši návštěvu se těší Mgr. Ilona Salajková (vedoucí MěK Mikulov) a Lenka Soukupová (knihovnice MěK Mikulov)