Výsledky činnosti knihovny - rok 2011

V roce 2011 navštívilo knihovnu celkem 13493 uživatelů (z toho 4099 využívající internet).
Bylo zaevidováno 601 nových čtenářů, z toho 123 dětí.
Půjčilo se celkem 25153 knih a časopisů z celkového počtu 25 801.
Celý rok průběžně probíhaly exkurze a besedy pro děti ze ZŠ a MŠ.
Nejúspěšnější akcí bylo spaní v knihovně s názvem Tajemná noc. Děti čekala stezka odvahy, na jejímž konci byly řádně postrašeny knihovním fantomem.