Výsledky činnosti knihovny - rok 2012

Stručný stav k 31.12. 2012
 
Počet svazků za rok 2012 20950
Z toho:
Naučná literatura 4731
Krásná literatura 16144
Jiné 75
Periodika 345
Přírůstky za rok 846
 
Registrovaní uživatelé 685
Z toho do 15 let 166
Návštěvy celkem 12703
Z toho:
půjčovna a studovna 8598
využití internetu 2243
Kulturní akce 703
Vzdělávací akce 70
 
Návštěvníci online služeb 1089
Online informační služby 17142
Kulturní akce pro veřejnost 45
Vzdělávací akce 10

 

Závěrečná zpráva z akce

Týden knihoven

1.10.2012 – 5.10.2012

Čti, žij zdrav aneb S knihou ke zdraví

1. 10. 2012  Kurz práce na PC – zahájení kurzu pro seniory
2. 10. 2012  Knihovna – centrum informací, vzdělávání a    setkávání – představení projektu úpravy knihovny pro rodiče a děti
3. 10. 2012 Záhadná ztráta – interaktivní program pro žáky ZŠ
4. 10. 2012 Poprvé a pak celý život – interaktivní program pro žáky ZŠ a handicapované děti
4. 10. 2012 Romská literatura a jazyk – pro žáky ZŠ
5. 10. 2012 Knihy pro každého -  akce pro celé rodiny

Doprovodné akce:

 • Dny otevřených dveří
 • Prodej vyřazených knih
 • Přihlašování nových čtenářů zdarma
 • Amnestie dlužníků


Kriteria hodnocení akce

 • Hodnocení informovanosti
 • Počet účastníků
 • Počet nových čtenářů
 • Počet výpůjček
 • Druh výpůjček
 • Spokojenost účastníků
 • Hodnocení účastníků

Mediální obraz

 • Program zveřejněn na webových stránkách knihovny
 • Článek ve Zpravodaji  Mikulov
 • E-mail rozeslán do všech škol a organizací na Mikulovsku
 • Plakáty na viditelném místě
 • Výstavka knih s tématikou zdraví, zdravého životního stylu a výživy

 

Účast

Určeno pro Počet účastníků
Senioři 12
Rodiny 21
Děti, žáci, studenti 77
Menšiny a handicapovaní 36
Celkem 146

Počet nově získaných čtenářů: 45
Počet čtenářů, kteří využili amnestii dlužníků: 37
 

Hodnocení

Dle účastníků se akce konané v rámci Týdne knihoven velmi líbily, byly inspirativní a motivující pro žáky i pedagogické pracovníky.

Zahájili jsme kurz Základy práce na PC pro seniory, vzhledem k počtu PC a velikosti místnosti jsme mohli do tohoto kurzu zařadit pouze 7 seniorů. Dali jsme přednost našim čtenářům a doplnili o zájemce z řad široké veřejnosti. Zájem však byl mnohonásobně vyšší. Rozhodli jsme se, že po ukončení kurzu zorganizujeme další, abychom uspokojili poptávku.

Pro handicapované jsme připravili akci o poznávání knihovny, rozlišování a dělení knih a o provozu knihovny. Navázali jsme tak aktivní vztahy se stacionářem Biliculum Mikulov a rehabilitační třídou ZŠ Školní 1, Mikulov.

Programu pro menšiny se účastnilo 8 účastníků, kteří předčítali z romské literatury a snažili se představit svým spolužákům tuto řeč. Akce proběhla v rámci aktivity Poprvé a pak celý život a byla vítaným zpestřením.

Rodiny po celý týden využívaly nabídku Otevřených dveří a Přihlašování nových čtenářů zdarma. Rodiče doprovázeli své děti, prohlédli si knihovnu a systém řazení, byli seznámeni s provozem a plánovanými změnami v knihovně. Většinou se pak alespoň jeden člen rodiny zaregistroval.

Na základě akcí konaných pro žáky ZŠ a primy Gymnázia Mikulov se zvýšil počet registrovaných čtenářů a díky interaktivnímu programu s knihou T. Breziny Klub záhad máme téměř všechny knihy tohoto autora vypůjčené.

Burza vyřazených knih probíhala průběžně celý týden a pokračuje i nadále, ale velký zájem o tyto knihy jsme nezaznamenali.

Na základě propagace ústředního tématu letošního týdne knihoven jsme uspořádali výstavku knih s touto tématikou a díky tomu mnohonásobně zvýšil počet výpůjček.

Zahájili jsme také akci Velké říjnové společné čtení věnované Jiřímu Trnkovi. Začali jsme Hurvínkem a básničkami F. Hrubína Říkejte si pohádky s ilustracemi Jiřího Trnky. V tomto budeme pokračovat až do konce října.

Výstupy

 • Článek v tisku
 • Fotodokumentace
 • Informace na webových stránkách knihovny
 • Informace na poradě knihovníků
 • Odeslání fotodokumentace školám
 • Statistický přehled
 • Zvýšené množství vypůjčených knih
 • Zvýšený počet nově zaregistrovaných čtenářů
 • Výstava prací žáků
   

Přílohy

 • Kopie článku v tisku
 • Fotodokumentace
 • Statistický přehled

V Mikulově 10. 10. 2012
Vypracovala Mgr. Ilona Salajková, vedoucí MěK Mikulov